El despatx
despatx
 • "L'home raonable s’adapta constantment al món, el no raonable persisteix a adaptar el món a ell. En conseqüència, tot progrés depèn de l’home no raonable"

  George Bernard Shaw

 • "El desconeixement de la llei no eximeix de la responsabilitat, però el seu coneixement a vegades sí."

  Stanislaw Jerzy Lec

 • "Hi ha coses que per saber-les no n'hi ha prou amb haver-les après."

  L.A.Séneca

 • "¿Quin sentit te córrer quan estem en la carrera equivocada?"

  Proverbi alemany

 • "Ningú pot arribar al cim armat solament de talent. Es neix amb el talent; el treball transforma el talent en genialitat."

  Anna Pavlova
  Ballarina Russa

En confiança...

L' Albert Díaz és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, i advocat col·legiat en els Il·lustres Col·legis de Barcelona i Girona.

Té una àmplia experiència com a advocat laboralista, tant en la defensa i assessorament d'empreses com de treballadors. Està plenament habituat a la defensa lletrada en tot el ventall de procediments de l’ordre jurisdiccional social.

Així, ha defensat amb èxit multitud de plets, tant individuals com col·lectius, en matèria d’acomiadaments, reclamacions de quantitat, recàrrecs de prestacions per falta de mesures de seguretat, incapacitats laborals permanents, extincions de contracte per la via de l’art 50 de l’Estatut dels Treballadors, modificacions substancials de les condicions de feina, etc...

Així mateix, té una experiència contrastada en la negociació i tramitació d’expedients col·lectius d’extinció i/o suspensió de contractes de treball, així com en matèria de reducció horària i modificació de les condicions de treball.

Col·labora habitualment amb altres despatxos en tot allò que fa referència a matèria laboral

Fruit d’aquesta col·laboració amb altres despatxos professionals, ha participat com a advocat en un nombre considerable de procediments concursals per tot l’Estat espanyol, i a més ha intervingut en diversos expedients col·lectius laborals en seu dels mateixos.

A més i des de l’any 2010 és nomenat Administrador concursal pels Jutjats Mercantils de Barcelona.

Des de l’any 2004, primer en la totalitat de partits judicials de la província de Girona i posteriorment a la província de Barcelona, està adscrit al torn d’ofici en matèria penal.

albert diaz advocat albert diaz advocat
 • Albert Díaz Fernández
 • Advocat col. 29790 ICAB i 2604 ICAG
albert diaz advocat
albert diaz advocat
 • Aribau, 205 1er pis
 • 08021 Barcelona
albert diaz advocat
 • Tel / Fax:
 • 93 292 23 10 / 93 292 23 13

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, haga click aquí para mayor información.

Aceptar