Ārea concursal
despatx
 • "Resa, perō no deixis de remar cap a la riba."

  Proverbi Rus.

 • "Una vegada que la pasta de dents estā fora del tub és terriblement difícil fer-la-hi entrar de nou."

 • "Només un inconscient fica els dos peus a l’aigua per mesurar la seva profunditat."

  Proverbi Africā.

 • "Saber on es vol anar estā bé, perō s’ha de demostrar que s’hi va!!!"

  Emile Zola.

 • "Es pot anar amb una pistola carregada, amb una de descarregada també; perō no amb una que no sabem si estā carregada o no."

  Mark Twain.

Ārea concursal

Assistència lletrada en seu de procediments concursals.

Mediació concursal

Avaluació de responsabilitats dels òrgans d'administració de societats.

Elaboració i estudi de plans de viabilitat, articulant mecanismes de negociació amb creditors i en seu del que disposa l'article 5.bis de la Llei Concursal.

Anàlisi de responsabilitat en peces de qualificació de procediments concursals.

albert diaz advocat
albert diaz advocat
 • Aribau, 205 1er pis
 • 08021 Barcelona
albert diaz advocat
 • Tel / Fax:
 • 93 292 23 10 / 93 292 23 13

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, haga click aquí para mayor información.

Aceptar