Ārea civil
despatx
 • "Hi ha una recepta infalˇlible per repartir amb Justícia entre dues persones: un d’ells divideix les porcions i l’altre elegeix primer."

  Gustav Stresemann

 • "Les mateixes coses tenen, en diferents dies, diferents maneres d'esdevenir, i el que va passar sota la pluja només sota la pluja pot ser explicat."

  Rafael Sánchez Ferlosio

 • "No menyspreīs res ni ningú: un ātom fa ombra."

  (Pitágoras)
  Filōsof grec

Ārea civil

Administracions de patrimonis i finques.

Testaments i declaracions d'últimes voluntats.

Tramitació d'herències

Procediments de responsabilitat civil patrimonial.

Responsabilitat contractual i extracontractual.

Procediments monitoris, verbals o Ordinaris de reclamació de quantitat.

Reclamació per obres mal executades, danys i Dret de la construcció.

Contractació i conflictes en matèria d'arrendaments urbans i rústics.

Contractació i conflictes en matèria de Propietat Horitzontal.

Separacions, divorcis i mediació familiar.

Procediments judicials d'incapacitacions civils.

albert diaz advocat
albert diaz advocat
 • Aribau, 205 1er pis
 • 08021 Barcelona
albert diaz advocat
 • Tel / Fax:
 • 93 292 23 10 / 93 292 23 13

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, haga click aquí para mayor información.

Aceptar